menu

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan inte allt i Spanien. Men nästan.

Funderar du på att flytta till Spanien? Tänker du flytta ditt företag hit, eller kanske vill du pensionera dig i Spanien? Oavsett vad så kan vi hjälpa dig. Vi har nästan 20 års erfarenhet i Spanien.

Residencia och ansökan om NIE-nummer

Residencia ansöker du om när din vistelse i Spanien kan anses som permanent.

Alla som köper bostad, vill starta företag eller arbeta i Spanien måste skaffa ett spanskt personnummer, NIE-nummer. Välkommen att kontakta Global Accounting så hjälper vi dig att ansöka om NIE-nummer och Residencia.

Läs mer: Flytta till Spanien

Starta företag i Spanien

Allt fler svenskar väljer att starta företag i Spanien. En del startar ett spanskt företag för att etablera sig på den spanska marknaden. Andra driver redan idag ett svenskt företag i Sverige och väljer att etablera sig i Spanien och behålla sina svenska kunder via ett spanskt företag. Dagens teknik gör att det är enkelt att ha sin bas i Spanien och kunderna i Sverige.

Välkommen att kontakta Global Accounting så hjälper vi dig med både din privata och företagsmässiga flytt till Spanien.

Läs mer: Flytta till Spanien | Starta företag i Spanien

Redovisning, bokföring och revision

Verksamhet som bedrivs i Spanien ska följa spanska redovisningsregler och utföras i spanskt bokföringsprogram där rapporter till myndigheter kan tas ut.

Välkommen att kontakta Global Accounting så hjälper vi dig med den spanska redovisningen, bokföringen och revisionen.

Deklarationer

Spansk inkomstdeklaration lämnas in under perioden maj-juni. Inbetalning av skatten sker i samband med inlämning, antingen till fullt belopp eller med 60 %. De övriga 40 % betalas månadsskiftet okt/nov.

Välkommen att kontakta Global Accounting så hjälper vi dig med både de svenska och spanska deklarationerna inkl momsdeklarationer.

Fastighetsköp och försäljning

Att köpa och sälja fastigheter är helt annorlunda i Spanien än vad det är i Sverige. Alla handlingar är på spanska och affären genomförs hos en notarie. Många olika punkter måste kontrolleras innan du genomför köpet. Du behöver därför en representant som tar vara på dina rättigheter och hjälper dig med alla dokument som behövs vid en fastighetsaffär.

Välkommen att kontakta Global Accounting så hjälper vi dig med alla dokument och kontroller som behövs vid fastighetsköp och försäljningar.

Läs mer: Köpa bostad i Spanien

Rådgivning

Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa dig med rådgivning inom många olika områden som t ex skattefrågor, fastighetsfrågor, bokslut enligt spansk lagstiftning, översättningar, myndighetskontakter, bankkontakter, försäkringsbolag, bolagsärenden, svensk skattelagstiftning och testamenten.

Välkommen att kontakta Global Accounting så hjälper vi dig med rådgivningen i de aktuella frågorna.

Läs mer: Köpa bostad i Spanien